Meditácia

spa.jpg

 

„Meditácia je ako ponoriť sa na dno mora, kde je všetko pokojné a tiché. Na hladine môže byť vlnobitie, na dne je však ticho. Keď začneme meditovať, najskôr sa snažíme dosiahnuť svoje vlastné vnútorné bytie, svoju pravú existenciu – čo si môžeme predstaviť ako dno mora. Ak prídu zvonku vlny, nie sme nimi nijak ovplyvnený. Strach, pochybnosť, starosti a všetky pozemské problémy budú proste odplavené, pretože vo vnútri nás je neochvejný mier.

Myšlienky nás nemôžu sužovať, pretože naša myseľ je samým mierom, samým tichom, samou jednotou. Tak ako ryby v mori skáču a plávajú, ale nezanechajú za sebou žiadnu stopu. Ak sme teda vo svojej najvyššej meditácii, cítime, že sme morom a obyvatelia mora nás nemôžu ovplyvniť. Naša myseľ je oblohou a naše srdce je nekonečným morom.. To je meditácia.“

- Sri Chinmoy- www.srichinmoy.sk